2018-19

Το πρόγραμμα του “Ιππότη” ανά τμήμα θα έχει ως εξής για την σκακιστική χρονιά 2018-19:

Ρόδος

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00-10.00 step 2B
16.00-17.00 step ston 1 step ston 2 step ston 1 step ston 2 10.00-11.00 step 4
17.00-18.00 step 2A step 1B step 2B step 1B step 2A 11.00-12.00 step 4
18.00-19.00 step 1A step 3A step 1A step 3A step 3B 12.00-13.00 Π5 (Β)
19.00-20.00 Π1 Π2 step 3B Π2 Π1 13.00-14.00 Π5 (Β)
20.00-21.00  Π5 (Α)  ενήλικες (αρχάριοι) Π5 (Α) 14.00-15.00 Π8
21.00-23.00 ενήλικες (προχωρημένοι) 15.00-16.00 Π8

Κρεμαστή

Step 1:  Δευτέρα και Παρασκευή 16.00-17.00

Step 2:  Δευτέρα και Παρασκευή 17.00-18.00

Step 3 &4: Δευτέρα και Παρασκευή 19.00-20.00

Ιαλυσός                          από Σάββατο 13 Οκτωβρίου

1. 1ο τμήμα αρχαρίων κάθε Σάββατο 09:00-11:00
2. 2ο τμήμα αρχαρίων κάθε Σάββατο 15:00-17:00
3. 3ο τμήμα αρχαρίων κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:00-18:00
4. 1ο τμήμα Step 2 κάθε Σάββατο 11:00-13:00
5. 2ο τμήμα Step 2 κάθε Τρίτη & Πέμπτη 18:00-19:00
6. 1ο Τμήμα Step 3 κάθε Σάββατο 13:00-15:00
7. 2ο Τμήμα Step 3 κάθε Τρίτη & Πέμπτη 19:00-20:00
8. Τμήμα Ενηλίκων κάθε Τρίτη & Πέμπτη 20:00-21:00