ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εδώ θα βρείτε  σκακιστικά  βιβλία καθώς και προβλήματα σε μορφή  pdf (Acrobat Reader) Flipping Books  καθώς και συνδέσμους για περισσότερες επιλογές.