2014-16

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 20 Σεπ 2014,  ομόφωνα αποφασίστηκε ότι το νέο ΔΣ για την περίοδο Σεπ 2014 μέχρι και Σεπ 2016 έχει την παρακάτω σύνθεση:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Καράβας Σταμάτιος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Βασιλάκης Νικόλαος

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              Διακίδη Αικατερίνη

4. ΤΑΜΙΑΣ                                                                  Καραμποΐκης Σπυρίδων

5. ΜΕΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ)                      Φρόντζος Ιωάννης

6. ΜΕΛΟΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ)                      Διαμάντης Κων/νος

7. ΜΕΛΟΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)                     Λάμψας Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

8.  Κατασαδώρος Γεώργιος (Συνδράμει ως Βοηθός Εφόρου Εκαπιδεύσεως)

9.  Μενίκος Δημήτρης ((Συνδράμει ως Βοηθός Γενικού Εφόρου)

10. Ρούσος Ιωάννης ((Συνδράμει ως Βοηθός Εφόρου Αγώνων)

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αποστολάκης Ιωάννης

2. Μας Βίκτωρ

3. Μιχελάκης Ευάγγελος