ΜΕΛΗ

ΟΣκακιστικός Όμιλος Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ” έχει 21 ιδρυτικά μέλη και ένα επίτιμο καθώς και πλήθος κανονικών μελών.

Ιδρυτικά Μέλη

 

Επίτιμα Μέλη

 

Κανονικά Μέλη

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.