ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

O Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν παίρνουν καμία αμοιβή για την εργασία τους. Είναι αυτονόητο ότι και οι εθελοντές μας δεν λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι εθελοντές εργάζονται και υποστηρίζουν τον Σκακιστικό Όμιλο Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» από τον ελεύθερο χρόνο τους μετά τις κανονικές δουλειές και τις ασχολίες τους.

Γιατί;  Διότι μας αρέσει το σκάκι και η ενασχόληση μας με αυτό, γιατί θέλουμε να το προωθήσουμε ώστε να το γνωρίσει και να ασχοληθεί περισσότερος κόσμος και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συμβάλουμε σε μια καλύτερη Ρόδο μέσω των ωφελημάτων που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της αποστολής μας. Γιατί λοιπόν, ζητείται τίμημα για μερικές από τις εκδηλώσεις μας; Το τίμημα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κάθε λογής εξόδων, (υλικοτεχνικής υποδομής, κάλυψης εξόδων προπονητών, παραβόλων στην ομοσπονδία, αναμνηστικών κυπέλλων, μεταλλείων κ.λ.π), αλλά και ως εγγύηση για μελλοντικές εκδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απολαύσετε τις εκδηλώσεις μας στη Ρόδο πάντοτε με χαμηλό κόστος.

Η έδρα μας είναι στην Πίνδου 1 στη Ρόδο στοn υπέροχο χώρο του τεμένους του Ali Hilmi Pasha.