2008-10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)

Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ”

από το Σεπτέμβρη του 2008 μέχρι το Σεπτέμβρη του  2010 είχε την παρακάτω σύνθεση :

 

Πρόεδρος : Ευάγγελος Μιχελάκης

Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Βασιλάκης

Γραμματέας : Πράπας Κων/νος

Ταμείας : Τσιάλτας Αντώνης

Έφορος Εκπαιδεύσεως : Γεώργιος Λάμψας

Μέλος : Μαργαρίτης Αντώνης

Μέλος : Φραντζή Αικατερίνη