ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ίδρυση – Επωνυμία —Έδρα

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Α. Σ. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ «ΙΠΠΟΤΗΣ» με έδρα το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως ισχύουν.

Άρθρο

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η συστηματική ανάπτυξη, καλλιέργεια, διδασκαλία και διάδοση του αθλητισμού και ειδικότερα του σκακιού στα παιδιά και στη νεολαία γενικότερα.

β) Η συστηματική διδασκαλία του σκακιού, η διάδοση και η ανάπτυξή του.

γ) Η παροχή των δυνατοτήτων στους αθλητές του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

δ) Η γενικότερη προβολή του αθλήματος, η ψυχαγωγία και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην άψογη αθλητική και κοινωνική συμπεριφορά των αθλητών καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος.

………………………………. Συνέχεια…. (κάντε κλικ)